1094

Bir karatavuk gagasında bir zeytin tanesiyle kanatlandı.

O zeytin tanesinin toprakla buluştuğu an, çok uzak denizlerde bir balina yükseldi, güneyde bir yerlerde bir orkide ilk taç yaprağını açtı, bir çöl rüzgârı kumu yalayıp geçti, gencecik bir kalp diğer yarısını seçti.

Dünyanın bütün hikayeleri böyledir. Birbirine görünmez iplerle bağlıdır hepsi.

Aşk için çarpan bir kalbin sesi, toprağa düşen zeytin tanesi.

1094, o zeytin tanesinin 1000 yıllık yolculuğundan sızan bilgidir.

Yaprakların arasına saklanan gün ışığıdır, dallara yürüyen sudur.

Gözlerinizi kapar ve lezzet anında kalırsanız, hikayeler geçer gözlerinizin önünden.

1094, hem lezzettir hem de hikayedir.

Bir yanıyla dündür bir yanıyla yarın.